Første masterclass udsolgt. Nyt hold i marts 2020.

Skab fokus, fremdrift og fællesskab i dine møder.

Oplever du møder, som er støjende ineffektive og spild af tid? Og er det ofte de samme, som tager taletiden (måske endda dig selv)? Så har du ikke blot formlen på en menings-drænende stresskultur. Du går også glip af dit teams fulde kollektive intelligens.

På Silent Leadership Masterclass lærer du at arbejde med det banebrydende og praktisk ledelsesværktøj, Silent co-creation, som har skabt værdi i high performance teams i flere C20-virksomheder og offentlige organisationer. 

Få den nyeste sprog- og hjerneforskning. Og teoretisk såvel som praktisk viden, om hvordan du faciliterer optimale rammer for refleksion, respekt og psykologisk tryghed. Ved at mestre stilheden får du ikke blot effektive, meningsfulde og korte møder. Du styrker også dit eget mentale overskud, din kommunikation og gennemslagskraft.

“Den forretningsmæssige værdi i
silent co-creation er kæmpestor.

Vores 2-dages nordiske ledermøder har tidligere drænet gruppen for energi. Agendaen blev fulgt, men ustruktureret, og nogle personprofiler – ja faktisk bare 20% af gruppen, var totalt dominerende og tog andres taletid.  Resultat: Vi mistede fokus og overblik, og havde ingen energi efter møderne.

Med silent co-creation mærker vi nu, at der nu er plads til refleksion – alle har mulighed for at tale, lytte og tænke, og for at blive hørt. Agendaen er let at køre efter og vi oplever mere energi og positiv atmosfære.

Med de værktøjer, jeg har fået med mig fra Silent Leadership Masterclass oplever jeg, at vi er blevet et langt stærkere team (fortsættes nederst på siden).

HELENE THOPHOLM MUNK
Salgschef, HOLLISTER

Kompleksitet, distraktioner og ineffektive møder støjer på bundlinjen. 

 

Få den nyeste hjerneforskning, sprogforskning og best practises fra bl.a. Amazon, Google og Bastian Overgaards egne kunder, som fx Novo Nordisk, Ørsted, DSV, Finansforbundet og Region Midtjylland, der har sat stilhed på dagsordenen.

Som deltager på Silent Leadership Masterclass får du individuel sparring med Bastian Overgaard og adgang til telefonisk “hot line” for spørgsmål vedrørende praktisk implementering af dine nye lederkompetencer.

Tid og sted: Hotel d’Angleterre, 5.3-26.3, kl. 9.30-16.30. Diplom udleveres efter modul 2.

Ansøgere skal have erfaring med ledelse af møder og mod på at miste fodfæste.

Mere end 9 ud af 10 deltagere vil anbefale denne masterclass til kolleger!

Den generelle tilfredshed evalueres gennemsnitligt til 9,5 ud af 10!

“Det er som om alt får en højere vigtighed midt i alle forstyrrelserne.

Det er næsten utroligt, at ét , så simpelt, værktøj kan være så værdiskabende på så mange områder. Silent co-creation har højnet kvaliteten i mine workshops og samtaler.

Det har styrket tilliden mellem mig og de mennesker jeg arbejder sammen med, medarbejdere og kollegaer, fordi vi kan stemme ind på samme frekvens og åbne op for nye perspektiver (fortsættes nederst på siden).

HEIDI BJERRE DAMBORG
Kompetenceleder, PFA

“På mit første møde efter Bastians masterclass, blev vi færdige en halv time før tid.

Det er et månedligt møde med mange punkter på agendaen. Vi bruger traditionelt 2,5 timer, men ofte skal de sidste punkter hastes igennem og det er helt normalt, at mødet trækker ud.

Derfor var det en overraskelse for mødedeltagerne, at vi nu sluttede før tid. Efterfølgende observerede flere, at mødet både havde været effektivt, og at de slet ikke var trætte i hovedet, som de plejer (fortsættes nederst på siden).

KASPER JUST BONDE
Department Manager, NORLYS

(Fortsat)

Vidensdelingen mellem vores fire lande er vokset, der er større respekt – og ro på den gode måde.
Alle er MED, og der er mere troværdighed og tillid i gruppen.

I mit salgsteam oplever jeg, at alle har fået større tro på sig selv. Den stille kollega har fået plads og har fået kæmpe respekt fra teamet!  Vi har fået et stærkt “Team Danmark, som med stor energi kan løbe endnu stærkere efter vores salgsmål.

Bastian er en af de mest nærværende undervisere og det er tydeligt, at han vil os deltagere det bedste. Bastian har en mission, som han udlever fuldt ud sammen med os. Bastian har gjort en stor forskel for mig.  En stor anbefaling herfra.”

Helene Thopholm Munk, Salgschef, HOLLISTER

(Fortsat)

Jeg oplever, at det har øget vores fokus i forhold til alt fra store strategiske emner til samarbejde og teamudvikling.

Men det kræver også Mod at mestre stilhedsværktøjet, og det har jeg fået på Silent Leadership Masterclass.

Det har helt klart styrket min egenudvikling og givet mig et større fodfæste – både ledelsesmæssigt og privat.”

Heidi Bjerre Damborg, Kompetenceleder, PFA

 

(Fortsat)

Jeg anvender nu stilhed i flere af mine møder og oplever større fokus, mere kreativitet og større deltagelse fra dem, der ikke normalt kommer til orde. På det omtalte møde varede stilheden samlet set 8 minutter, så det må man sige var en god investering.

Jeg hørte om stilhedsværktøjet via LinkedIn og det gav god mening, at man kan optimere møder ved aktivt at inddrage stilhed. Men det var ikke den store succes, da jeg sporadisk prøvede at eksperimentere med det. Jeg troede faktisk, det ville være rart, men det var det ikke.

Silent Leadership Masterclass gav mig den teorietiske forståelse og praktiske ballast, det kræver for at stå stærkt i stilheden.”

Kasper Just Bonde, Department Manager, NORLYS

 

Spørgsmål angående Masterclass?

Ring på (+45) 60 60 98 89 eller skriv til info@silentleadership.dk

v/ Bastian Overgaard